Rörmärkning

RÖRMÄRKNING

Rörmärkning används för att identifiera innehållet i gasledningar, vätskeledningar och ventilationskanaler. Den anger även innehållets flödesriktning.

Enligt europeisk lagstiftning är man skyldig att placera märkning där den är väl synlig och ingen förväxling kan ske.

Enligt Svensk standard skall alla rör vara märkta synligt i varje rum.

Fler säkerhetsprodukter se här!

1–12 av 17 resultat