Taktila skyltar

T A K T I L  ( K Ä N N B A R )  S K Y L T N I N G . 

B R A I L L E S K R I F T – P U N K T S K R I F T – B L I N D S K R I F T

T I L L G Ä N G L I G H E T  F Ö R  A L L A !

Skyltar är kompletta med bokstäver i upphöjd relief och dessutom punktskrift.

Skyltarna bör framför allt placeras i intervallet 1,4-1,6 m över golvet. Därför att både personer i rullstol och stående skall kunna läsa dem.

Maila: info@skyltverkstan.se om ni vill ha något som inte finns i vårt standardsortiment.

Leveranstiden på taktila skyltar är c:a 10 dagar men det kan gå snabbare.

Monteringstillbehör finns här!

1–12 av 36 resultat