Taktila skyltar

TAKTILA SKYLTAR

T A K T I L ( K Ä N N B A R ) S K Y L T N I N G .

T I L L G Ä N G L I G H E T  F Ö R  A L L A !

Skyltar är kompletta med bokstäver i upphöjd relief och punktskrift.

Skyltar bör placeras i intervallet 1,4-1,6 m över golvet för att både personer i rullstol och stående skall kunna läsa dem.

Maila info@skyltverkstan.se om ni vill ha något som inte finns i vårt standardsortiment.

Leveranstiden på taktila skyltar är c:a 10 dagar men det kan gå snabbare.

Monteringstillbehör finns här!

1–12 av 15 resultat