Taktila skyltar

T A K T I L ( K Ä N N B A R ) S K Y L T N I N G . T I L L G Ä N G L I G H E T

 F Ö R A L L A !

Skyltar är kompletta med bokstäver i upphöjd relief och punktskrift.

Skyltar bör placeras i intervallet 1,4-1,6 m över golvet för att både personer i rullstol och stående skall kunna läsa dem.

Maila info@skyltverkstan.se om ni vill ha något som inte finns i vårt standardsortiment. Leveranstiden på taktila skyltar är c:a 10 dagar men det kan gå snabbare.

Se fler av våra taktila skyltar här!

Monteringstillbehör finns här!

1–12 of 15 results